Misje w BoliwiiJako wotum po beatyfikacji Założycielki Zgromadzenia - Matki Małgorzaty Łucji Szewczyk, została otwarta placówka misyjna w Boliwii w Ameryce Południowej. 16 kwietnia 2014 r. odpowiadając na zaproszenie Pasterzy Kościoła Archidiecezji Santa Cruz de la Sierra, pierwsze Siostry Serafitki - pionierki, dotarły do miejsca swojej misji i rozpoczęły posługę w Domu Dziecka o nazwie Dom Nadziei (po hiszpańsku "Hogar de la Esperanza"). Jest to własność Kościoła, którą stanowi zespół budynków usytuowanych w dużej zielonej przestrzeni na peryferiach wielkiego 2-milionowego miasta Santa Cruz (Święty Krzyż). Powstał on z myślą o dzieciach więźniów, którzy są skazani za przeróżne przestępstwa.
Hogar de la Esperanza jako przejściowy dom dla dzieci, które udało się zabrać od rodziców z więzienia, powstał przy udziale Kościoła, Cywilnego Komitetu Żeńskiego z Santa Cruz oraz Fundacji Carli Crippy. Świecka misjonarka Carla Crippa z pochodzenia Włoszka, niejeden raz odwiedzała Boliwię, chcąc pomóc tutejszym mieszkańcom. Szczególnie angażowała się na rzecz więźniów i ich dzieci. Rok po jej śmierci w 1995 roku została założona w jej rodzinnym mieście Fundacja, która wspiera finansowo życie Hogaru. To dzieło jest jakby jej duchowym testamentem. Włoską Fundację, która nosi jej imię, tworzą ludzie bliscy jej sercu: rodzina, przyjaciele, znajomi, także przyjaciele misji.
Obecnie w Hogarze mieszka 37 dzieci wieku od 2 - 16 lat. W większości są to dzieci więźniów. Pośród nich znajdują się także dzieci porzucone. Personel Hogaru stara się, aby dzieci wyrwane z przeróżnych zagrożeń odnalazły tutaj swój ciepły i bezpieczny dom. Pośród świeckiego personelu: wychowawców, psychologów, pracowników socjalnych, posługują cztery Siostry Serafitki - misjonarki, które przejęły odpowiedzialność za funkcjonowanie Hogaru, za wychowanie dzieci i ich zdrowie, za edukację, za ich życie duchowe. W Hogarze, dzięki pomocy ludzi dobrej woli, dzieci mogą rozwijać się na wielu poziomach: mogą rozwijać swoje talenty i umacniać więzi społeczne. Mają czas na modlitwę, zabawę, pracę, naukę i odpoczynek. Pośród wielu pomieszczeń służących ich potrzebom znajdują się przygotowane w ostatnim czasie: biblioteka, sala zabaw, sala krawiecka, sala sportowa, sala video, sala komputerowa, sala stymulacji psychologicznej. Dzieci mają także swoją kaplicę, gdzie zawsze, o każdej porze mogą wejść na wspólnotową i prywatną modlitwę. W soboty wszystkie dzieci i personel uczestniczą we Mszy św. W ciągu roku w tej kaplicy dzieci przyjmują Sakramenty: Chrzest i I Komunię Św.
Hogar, który istnieje już 18 lat, pomimo dotychczasowej pracy i wkładu wysiłku wielu dobrych serc, nadal potrzebuje wsparcia duchowego i finansowego, które może zapewnić jego istnienie w przyszłości. Ze strony Fundacji i ze strony państwa Hogar otrzymuje pomoc, ale jednak ciągle jest to niewystarczające. Dla prawidłowego funkcjonowania niezbędne są stałe źródła dochodu, które umożliwiłyby pokrycie wydatków związanych ze szkołą, utrzymaniem zdrowia dzieci (od 5 roku życia dzieci nie posiadają ubezpieczenia), z utrzymaniem czystości Hogaru oraz pozwolą na konieczne remonty i naprawy.
Ufamy, że dzięki hojności Wielkich Chrześcijańskich Serc, będziemy mogły utrzymać to piękne i tak potrzebne dzieło.
Gorąco dziękujemy wszystkim Dobrodziejom w kraju i za granicą za dotychczasową pomoc finansową i za dar modlitwy w naszej intencji i dzieła pomocy tym najmniejszym. Naszym Dobroczyńcom ofiarujemy modlitwę i wdzięczność. Dzieci z Hogaru de la Esperanza przesyłają swój uśmiech i spojrzenie pełne Boga! Gracias!!!
Siostry Serafitki - misjonarki z Boliwii

Konto misyjne Zgromadzenia
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej 
(Siostry Serafitki)
ul. Łowiecka 3
30-106 Kraków

BANK PEKAO S.A.
PL 41 1240 3002 1111 0000 2885 6768
+ dla wpłat zagranicznych SWIFT: PKO PP LPW

z dopiskiem: Boliwia

NASZE1
mbb2 Small