Z Gabonu...Nasza posługa na misjach w Gabonie oparta jest na haśle jakie nam pozostawiła Błogosławiona Matka Założycielka Małgorzata ŁucjaSzewczyk: „ Wszystko dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi.A wiec: chorzy, biedni, dzieci i młodzież.

Duszpasterstwo wśród potrzebujących

W Gabonie jesteśmy od 11 września 2008 roku
Radością naszą jest pomoc medyczna, finansowa i moralna wśród tutejszej ludności, nieraz skrajnie biednej i opuszczonej, bez środków do życia. Nasza przychodnia każdego dnia jest otwarta, by ulżyć i posłużyć cierpiącym. Czesto też trzeba udać się do wioski, by opatrzeć rany, dać lekarstwo, zanieść Pana Jezusa w Komunii Świętej. Siostry udają się również do szpitala, gdzie raz w miesiącu wraz z chorymi uczestniczą we Mszy św. Zanoszą swój uśmiech i dobre słowo. Pragniemy, aby każdy człowiek czuł się potrzebny i był świadom, że wszyscy w oczach Boga jesteśmy Jego dziećmi. Dlatego też jeśli jest potrzeba, podczas wizyt u chorych, pomagamy, aby mogli odnaleźć drogę do Niego, przez Sakramenty św. i wzajemne pojednanie. Ważnym zadaniem jakiego się podejmujemy jest również wsparcie najbiedniejszych dzieci przez opłacanie szkoły, zakupienie książek, zeszytów i przyborów szkolnych.
  Duszpasterstwo dzieci, młodych i dorosłych - katecheza
Tutejsi wierzący dotknięci różnymi infekcjami fałszywych doktryn, a także sektami i kultem przodków, aż nadto potrzebują światła, które niesie Słowo Boże. Kształtowanie duchowości biblijnej to również zadanie jakiego podejmujemy się współpracując z katechetami. W Sanktuarium Matki Bożej Gabońskiej katecheza rozpoczyna się w październiku. Jak corocznie na początku odbywa się ceremonia wręczenia misji kanonicznych. Katecheci, wyznając publicznie pragnienie niesienia Słowa Bożego powierzonym im katechumenom, otrzymują Boże błogosławieństwo na cały rok pracy. Katecheza w Gabonie odbywa się przy parafiach, trwa 3 lata, kończąc się przystąpieniem do Sakramentów: chrztu, Komunii i bierzmowania. Jest to czas bardzo intensywny, choć niewystarczający. Proponowane są zatem różne sposoby formacji duchowej poprzez regularne spotkania modlitewne, poprzez ruchy, grupy religijne, liturgiczne, działalność charytatywną, aby móc kontynuować obraną drogę. Możliwość katechezy mają również dzieci ze szkół katolickich, których troską jest edukacja religijna i moralna wychowanków. Wedlug statystyk, wiernych w kościele katolickim w Gabonie, każdego roku przybywa coraz wiecej, jednak w praktyce różnie z tym bywa. Po otrzymaniu sakramentów wielu z nich „wciagnietych” zostaje przez sekty. Wiara jest jeszcze słaba, stąd dla nas wielkie wyzwanie.
Otrzymane od Pana talenty stają się również okazją do ewangelizacji. Kurs szycia, to czas poświęcony na zdobycie umiejętności posługiwania się igłą, nićmi, maszyną, ale również czas wykorzystany na rozmowę, dyskusje. Ludzie darzą siostry dużym zaufaniem zwierzając się z problemów i prosząc o radę.
Na Afrykańskim kontynencie, wśród odmiennej mentalności, kultury , zwyczajów staramy się słowem i przykładem świadczyć i ukazywać Oblicze Dobrego i Miłosiernego Ojca. Pomagają nam w tym nasi Założyciele, których opiekę mocno odczuwamy. Bł. Honorat Koźmiński zachęca: „Miejcie wiarę Bożą i spełniajcie wiernie powinności wasze i bądźcie spokojne, że wytrwacie i nikt wam nie zaszkodzi, bo Bóg będzie z wami i łaską swoją towarzyszyć wam będzie i bronić, i oświecać, i ratować”. Zaś Matka Założycielka Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk zapewnia: „Gdzie ma być większa chwała Boża, tam też i trudności większe”. Jesteśmy wdzięczne za duchowe i materialne wsparcie ze strony wszystkich Sióstr i Dobrodziejów Misji. Zapewniamy o naszej pamięci u stop Madonny Gabońskiej.

Konto misyjne Zgromadzenia
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
(Siostry Serafitki)
ul. Łowiecka 3
30-106 Kraków

BANK PEKAO S.A.
PL 41 1240 3002 1111 0000 2885 6768
+ dla wpłat zagranicznych SWIFT: PKO PP LPW
NASZE1
mbb2 Small