formacja Custom Bracia i Siostry tego Zakonu razem ze wszystkimi, którzy chcą służyć Panu Bogu w świętym Kościele katolickim i apostolskim, niech trwają w prawdziwej wierze i pokucie. To nawrócenie ewangeliczne chcą przeżywać w duchu modlitwy, ubóstwa i pokory. Niech się wstrzymują od wszelkiego zła i trwają do końca w dobru". /Reg.2 św. Franciszek/

W centrum naszego powołania i formacji zakonnej stoi Jezus Chrystus - Jego życie i nauka a szczególnie Tajemnica Paschalna. Bóg powołuje nas do naśladowania Jezusa - Syna Umiłowanego, całego oddanego Ojcu w Duchu Świętym. /Riatio 1/

(...) Podczas całej formacji towarzyszy nam obecność Matki Najświętszej całym życiem odpowiadającej "fiat" na Boży plan zbawienia, na Mękę Syna i na Jej udział w tym dziele. /Riatio/

Cel formacji:

Formacja w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej zmierza do doprowadzenia każdej siostry do stania się serafitką według zamysłu Bożego. /K 82/
Wszystkie wymiary formacji integruje Charyzmat Zgromadzenia.

Etapy:
Kandydatura i Postulat
Razem trwają od 1,5 do 2 lat. Dają możliwość stopniowego wejścia w realizacje powołania przez wzmacnianie dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej.

Nowicjat
Trwa w Zgromadzeniu 2 lata. Jest czasem intensywnej formacji wewnętrznej, nawiązania zażyłego kontaktu z Bogiem, wdrażania się do życia radami ewangelicznymi. Umożliwia Nowicjuszkom umocnienie podstaw duchowości, wiedzy religijnej, życia wspólnego oraz zaznajomienie z charyzmatem Zgromadzenia. W drugim roku Siostry nowicjuszki stopniowo wdrażają się w praktykę apostolską.

Juniorat
Trwający zasadniczo 5 lat jest okresem kontynuacji formacji nowicjackiej. Ma pomóc w coraz głębszym zakorzenieniu się w Bogu i Jego Woli przez wiarę, nadzieję i miłość, które wypowiadają się przez życie radami ewangelicznymi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Formacja stała
Z chwilą złożenia profesji wieczystej siostra trwa w stałej formacji, która się nie kończy, podobnie jak nie kończy się osobisty rozwój. Ma to pomóc siostrze żyć pełnia powołania, aby realizowała swe poświęcenie Bogu poprzez wypełnienie zadań zleconych jej przez Kościół za pośrednictwem przełożonych wspólnoty.
NASZE1
mbb2 Small