Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Matko Małgorzato,
Wielbicielko Trójcy Przenajświętszej,
Przykładzie zawierzenia Opatrzności Bożej,
Gorliwa czcicielko Najświętszego Sakramentu,
Otwarta na działanie Ducha Świętego,
Posłuszna we wszystkim woli Bożej,
Zjednoczona z Bolejącym Sercem Maryi,
Modlitwą przepełniona.
Matko Rodziny serafickiej,
Doświadczona osieroceniem,
Mądrością Bożą kierowana,
Wytrwale idąca drogą powołania,
W ubóstwie Chrystusa rozmiłowana,
Wzorze pokory i prostoty franciszkańskiej,
Pokojem i radością promieniejąca,
Ogarniająca miłością swoje duchowe córki,
Oddana służbie ubogim i cierpiącym,
Dająca miłość i schronienie osieroconym,
Zatroskana o religijne wychowanie dzieci i młodzieży,
Apostołko chrześcijańskiego miłosierdzia,
Dostrzegająca Chrystusa w każdym człowieku,
Za grzechy bliźnich wynagradzająca,
Zabiegająca o sprawiedliwość i braterstwo między ludźmi,
Pałająca gorliwością o chwałę Bożą i zbawienie dusz,
Przeżywająca codzienność w Bożej Obecności,
Do końca wierna swemu posłannictwu,
Dojrzewająca do świętości w cierpieniu,
Orędowniczko nasza u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Bp Módl się za nami Błogosławiona Małgorzato.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże Najwyższe Dobro, Ty obdarzyłeś Błogosławioną Małgorzatę Łucję
szczególnym charyzmatem dostrzegania Ciebie w najuboższych
i przychodzenia im z ofiarną pomocą, spraw, abyśmy za jej przykładem
pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i osiągnęli życie
wieczne ze Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego.
NASZE1
mbb2 Small