Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiona Siostro Sancjo,
Apostołko miłości Bożego Serca,
Pokorna uczennico Boskiego Mistrza,
Posłuszna Duchowi Świętemu,
Podążająca wytrwale ku szczytom świętości,
Mistyczko codzienności,
Radośnie pełniąca wolę Bożą,
Ofiarna w pracy dla bliźnich,
Czyniąca małe rzeczy w sposób niezwyczajny,
Duchowa Córo Świętego Franciszka,
Wzorze wierności ślubom zakonnym,
Siostro uboga i prosta,
Przykładzie ukochania prawdy,
Płomieniu czysty, pokorny,
Bezgranicznie ufająca Bogu,
Trwająca w ciszy przed Panem,
Czyniąca wszystko, by Miłość była kochana
Oddana Bogu na przepadłe,
Wytrwale z Jezusem idąca na Kalwarię,
Wynagradzająca za grzechy świata,
Znaku Dobroci Ojcowskiej,
Dostrzegająca piękno w każdym człowieku,
Krzywdy chętnie przebaczająca,
Niosąca pokój i nadzieję,
Umierająca z miłości,
Orędowniczko u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
C: Módl się za nami Błogosławiona Sancjo
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Boże, który jesteś najwyższym dobrem, dzięki Twojej łasce błogosławiona Siostra Sancja poprzez całe życie naśladowała Chrystusa w Jego posłuszeństwie i pokorze, udziel nam swoich darów, abyśmy za jej przykładem byli świadkami Twojej odwiecznej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
NASZE1
mbb2 Small