266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
18.02.2018 r.  
 
I Niedziela Wielkiego Postu – Mk 1, 12 – 15
Wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do pogłębienia naszej więzi z Jezusem – Zbawicielem świata, do wejścia w Jego ślady. Mamy podążać w kierunku kontemplacji Jego słów i podjęcia Jego czynów.
Jezus zaprasza nas, byśmy jak On, pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu. Mając na względzie misję odkupienia ludzkości, jaką otrzymał od Ojca, otwiera się na współpracę z Duchem Świętym. Jest On dla Niego, jako Wcielonego Syna Bożego, mocą i światłem, Tym, który wraz z Ojcem otacza Go nieustanną obecnością i prowadzi poprzez całą ziemską działalność.
Dziś, Słowo Boże wprowadza nas w wydarzenie szczególnie mocno wskazujące na współdziałanie Jezusa z Duchem Świętym: „Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię”. W mocy tego Ducha przebywa On na pustyni czterdzieści dni. To czas wyjątkowy, a zarazem trudny. Dni pełne samotności, modlitwy, zmagania i postu. Czas doświadczenia dwóch przeciwstawnych światów: świętości i pomocy aniołów oraz zła i kuszenia szatana. Pobyt na pustyni to czas objawienia Boskiej tożsamości Jezusa i zwycięstwa w walce ze złem.
Jezus, umocniony modlitwą i wstrzemięźliwością, wyrusza do Galilei, by głosić Ewangelię. Wie, że „czas się wypełnił”, że zbliża się Królestwo Boże – panowanie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Królestwo pełne Miłości i Miłosierdzia. Podejmuje trud dzieła zbawienia świata i przeciwstawienia się złu zagarniającemu ludzkie serca. Nawołuje do nawrócenia i przyjęcia Jego Dobrej Nowiny.
Wchodząc w czas Wielkiego Postu otwórzmy się na działanie Ducha Świętego. Niech to On wyprowadzi nas na pustynię tych czterdziestu dni, udzieli nam swego światła i mocy, niech wspomaga nasze naśladowanie Jezusa. Jak Jezus – wybierzmy więc oddalenie od świata zgiełku i chaosu, odnajdźmy czas na modlitwę i wartości ożywiające naszą świętość. Jak Jezus – podejmijmy wstrzemięźliwość od tego, co koncentruje nas na zaspakajaniu tylko ludzkich potrzeb; zauważmy zło, które niszczy naszą tożsamość dziecka Bożego i podejmijmy z nim konkretną walkę. Pozwólmy Duchowi wyprowadzić nas na drogi naszej „Galilei”, odnajdywać szlaki Królestwa Bożego i cieszyć się pełnią czasu zbawienia. Pozwólmy przenikać się Ewangelii i w jej świetle podejmować dzieła nawrócenia i miłości.
Niech Wielki Post będzie czasem oczyszczenia naszych serc i umocnieniem naszej wiary. Będziemy mogli stanąć na szczycie Golgoty i poprzez Chrystusową Pasję wejść w Tajemnicę Zmartwychwstania.
Przyjdź Duchu Święty, przeprowadź nas przez pustynię walki ze złem do zwycięstwa łaski.