Powołanie zakonne to wielki dar i łaska od Boga. Przyjęta i realizowana przez człowieka jest wyrazem jego ufności i miłości wobec Tego, który pierwszy go umiłował. Powołanie zakonne jest jak droga, która przebiega przez codzienność, obejmując chwile proste, pełne modlitwy i posługi, ale też ujawnia swój blask w chwilach wyjątkowych.
Dnia 25 czerwca mogłyśmy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za dar powołania Sióstr, które w tym roku obchodziły Jubileusz 50 i 25 lecia profesji zakonnej. W oświęcimskim przyklasztornym kościele, podczas uroczystej Mszy św. Siostry Jubilatki pełne wzruszenia odnowiły swe śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Jeszcze raz, wobec zebranej Wspólnoty Kościoła, w łączności z Jezusem Oblubieńcem, składającym siebie na ołtarzu w zbawczej Ofierze, oddały swoje życie Bogu na Jego wyłączną służbę. Radość i pokój obecne na twarzach naszych Sióstr były czytelnym znakiem szczęścia płynącego z serca obdarowanego i pełnego wdzięczności, były jasnym potwierdzeniem szczęścia obecnego tam, gdzie jest wierność i pragnienie wytrwania przy Sercu Pana do końca.
Obecna była Przewielebna Matka Generalna Justyna Wydra, S. Prowincjalna Magdalena Cwajda i S. Prowincjalna Sebastiana Wróblewska z Poznania. Licznie przybyły też siostry z tych placówek, gdzie Jubilatki pracują. 
Mszy świętej przewodniczył ks. Bp z Boliwii Stanisław Dowlaszewicz wraz z sześcioma innymi księżmi, którzy przybyli na tą uroczystość.
Siostry Jubilatki ponowiły podczas mszy świętej swoje śluby zakonne - 50 latki otrzymały krzyżyki a 25 latki medaliki Jezusa cierpiącego.
Bogu niech będą dzięki za czas rekolekcji 6 dniowych prowadzonych przez O. Andrzeja Zająca w duchu św. Franciszka, które poprzedziły Jubileusz i każdej siostrze za przygotowanie całości tej uroczystości.
Kochane Siostry Jubilatki, niech Bóg będzie Waszą siłą w dalszym podążaniu drogą powołania zakonnego. Jesteśmy Wam wdzięczne za świadectwo życia.