266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.

J 6, 24-35
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
Czytając ten fragment ewangelii, uwagę zwraca rozmowa z Jezusem na temat chleba. Tylko jakiego? Tłum oczekuje cudu, a Jezus mówi, że cud ten się już dokonuje bo prawdziwym chlebem jest On sam. To ten Chleb, który daje im Ojciec jest życiem dla świata. Czy tłum wiedział o co prosi mówiąc : „ Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!” ? Zwróć uwagę na swoje pragnienia. Czego szukasz? Jakiego chleba pragniesz? Czy tylko takiego, którym napełnisz swój żołądek i nasycisz się nim by nie czuć głodu? A może Twoim pragnieniem jest „smakować” Boga podczas Eucharystii? Odpowiedz sobie jak przeżywasz to spotkanie, jak się do niego przygotowujesz, czy jest to kolejny punkt do zaliczenia z listy obowiązków do wykonania? Eucharystia powinna być centrum Twojego życia, to z Niej powinieneś czerpać siłę w podejmowaniu Twojego powołania, bycia ojcem, matką, siostrą, bratem, kapłanem, osobą konsekrowaną, uczniem, lekarzem, pedagogiem, itd… Eucharystia to kilka minut spotkania z Kimś kto KOCHA Cię bezgranicznie i pozwala się dotknąć. Komunia święta to pocałunek Jezusa dla Ciebie. Czym jest dla Ciebie Komunia święta?
Spójrz jeszcze raz do tekstu. Czy przeczytałeś go uważnie? Jezus daje Ci dziś bardzo ważną wskazówkę. W życiu każdego pojawia się pytanie co mam czynić, jakie jest moje powołanie, jak wypełniać Wolę Pana Boga, czym w ogóle ona jest? Tłum zapytał „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” Jezus odpowiada bardzo prosto, nie trzeba szukać daleko: „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał.” I tu znów pytanie o Twoją wiarę. Zobacz, że jeśli tylko uwierzysz, zaufasz będziesz pełnił dzieła Boże i będą dokonywać się cuda w Twoim życiu. Warto zastanowić się za co dziś możesz dziękować Bogu, za co Go uwielbiać. Każdego dnia otrzymujesz dowody Jego Miłości wobec. Tylko zatrzymaj się i otwórz oczy.