266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
2 lipca do nowicjatu zostały przyjęte dwie siostry postulantki. Siostry rozpoczynające nowicjat otrzymują konstytucje, habit, biały welon oraz nowe imię zakonne. Postulantka Elżbieta otrzymała imię s. Maria Anna, a Nadia otrzymała imię s. Maria Anastazja. Podczas Mszy Świętej profesję czasową na kolejny rok ponowiły w obecności Matki Justyny Wydra siostry: Jeremia, Emanuella, Karola, Serafima ,Teresa, Hiacynta, Chiara, Blanka.Życzymy naszym Kochanym Siostrom mocy Ducha Świętego na każdy dzień, by wszystko czyniły dla Jezusa przez Bolejące Serce Maryi.


obł 36
s. Maria Anna 
obł 40
s.Maria Anstazja

obł 46

obł 82