O PANIE, UCZYŃ Z NAS
NARZĘDZIA TWEGO POKOJU,
W Sopoćkiniach jesteśmy od 4 marca 1992 roku i jak w każdym miejscu, gdzie są serafitki szukamy „najmniejszych” i służymy w nich Jezusowi.
Aby móc służyć trzeba spotkać Chrystusa, który stał się Sługą, dlatego modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, to pierwsze nasze powołanie.Spotkanie z Chrystusem na modlitwie prowadzi do spotkania z Nim w drugim człowieku. I tak spotykamy Jezusa wśród chorych, samotnych, opuszczonych, do których idziemy
z Ewangelią, uśmiechem, a także pomocą materialną.Spotykamy Chrystusa w dzieciach, młodzieży, którym na katechezie i spotkaniach pomagamy odkrywać obecność Boga w ich życiu. Żywego i Prawdziwego Boga spotykamy w świątyni, dlatego dbamy, by ołtarze były zawsze pięknie przystrojone, z okazji Świąt przygotowujemy okolicznościowe dekoracje, aby wszystkim, którzy przychodzą do Bożego Domu pomóc w spotkaniu z Bogiem.
Niech Bóg w każdym naszym spotkaniu będzie błogosławiony i uwielbiony.

NASZE1
mbb2 Small