266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.
Święto Świętej Rodziny jest dla każdego chrześcijanina okazją do pogłębionej refleksji nad znaczeniem relacji rodzinnych, wspólnotowych. To okazja do zastanowienia nad moim udziałem w budowaniu relacji z najbliższymi, pośród których Bóg mnie postawił. W końcu to dobra okazja do tego by szukać fundamentów życia ludzkiego.

Czytania wyznaczone przez Kościół na to Święto zamykają się klamrą wyrażoną w pytaniu o MIŁOŚĆ - JAKO PODSTAWOWEGO PYTANIA W ŻYCIU KAŻDEGO CZŁOWIEKA....

Miłość ta rozumiana jako pragnienie dobra dla drugiego człowieka.

Miłość, która pomaga wyznaczać cel w życiu każdego z nas

Miłość, która podpowiada dobre decyzje

Miłość, która dodaje odwagi

Miłość, która wzmacnia wolę czynienia dobra

Miłość, która otwiera ludzkie serce na wolę Boga

To ta Miłość sprawiła, że Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.

To Miłość dokonała niemożliwego w myśleniu ludzkim, gdy Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia

To Miłość przywiodła Maryję i Józefa do świątyni w Jerozolimie, aby przedstawić Syna Panu

Ta Miłość napełniła Symeona nadzieją, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego

To Miłość mogła wlać moc w serce i ciało Anny by sławić oczekiwanego Mesjasza

Często szukamy w życiu skomplikowanych rozwiązań, zawiłych odpowiedzi, nadzwyczajnych środków, a Bóg mówi prosto i prawdziwie w przykładzie świętej Rodziny: .....wróć do swojej "Galilei" żyj tak, jak Bóg zaplanowała i kochaj ......

Wsłuchując się dziś w Słowo Boże prośmy z wiarą, by Miłość Boża nieustannie oczyszczała nasze postrzeganie drugiego człowieka

Niech oczyszcza nasze intencje w budowaniu relacji

Niech uwrażliwia nasze serca na każde ludzkie życie, zwłaszcza to kruche i bezbronne

Niech Miłość stawia straż przy naszych ustach byśmy słowem nie ranili nikogo

Amen.