266px StFrancis part

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech cię obdarzy pokojem.

Rozważanie na Niedzielę Wielkanocną: (J 20, 1-9)

Dzisiejsza noc to punkt zwrotny w dziejach świata.

Tak jak Jezus zapowiedział: Odtąd wszystko czyni nowe....

Dziś ciemności i śmierć zakończyły swoje panowanie. Rozpoczyna się epoka światła i triumfu nad śmiercią. Od dziś ból, cierpienie, samotność, otrzymują pryzmat, który pozwoli z wiara na nie spojrzeć, przyjąć i zrozumieć w świetle Jezusowej mocy. Najważniejszą postawą nowej epoki jest wiara w zmartwychwstanie Pana.

Rozważana perykopa ukazuje zatroskanie Marii, która wraz z zakończeniem szabatu udaje się do grobu najszybciej jak to możliwe. Zastaje tam odsunięty kamień i wtedy rozpoczyna się jej wędrówka wiary i świadectwa.

Grób, który jest pusty obwieszcza nowe życie. Zanim jednak uczniowie to zrozumieją muszą doświadczyć przedziwnego spotkania, muszą odbyć najważniejszą drogę swego życia.

Pusty grób jest oglądany kolejno przez Marię, Jana i Piotra. Ewangelista Jan używa trzech różnych czasowników aby wyrazić „widzenie pustego grobu”. Wymienia kolejno : widzieć, kontemplować i zobaczyć w sensie duchowym. Jan pokazuje drogę Marii i uczniów od patrzenia na grób, poprzez kontemplację, aż do wiary w zmartwychwstanie. Aby uwierzyć Maria i uczniowie muszą wyjść ze swojego dotychczasowego życia, opuścić swoją rzeczywistość, pozbyć się natury „starego stworzenia”, ślepego na sprawy Boże. Muszą całym sercem uwierzyć, że odtąd wszystko nabiera nowego Jezusowego sensu...

Zatem ODWAGI.....

Tylko prawdziwa Miłość mogła Zmartwychwstać......Jezus Chrystus