Znam Moje owce mówi Jezus. Każdą znam po  imieniu,otaczam troską, karmię, chronię przed niebezpieczeństwem. Narażam Siebie,aby żadnej z nich nie stracić. Wszystko to z miłości do Ojca. Mój Ojciec najlepiej wie, gdzie jest pełnia szczęścia. Taki jest mój Ojciec, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii.
Radością Boga są ci, którzy, jak czytamy w księdze Apokalipsy, "są przed Tronem Boga i cześć Mu oddają we dnie i w nocy."/Ap 7,15/
Tylko Bóg może nas nasycić. Tylko z Boga wylewa się Zdrój Łask, które mogą wypełnić człowieka.Wtedy, napełnieni Jego Obecnością, z odwagą poniesiemy Jego Miłość drugiemu człowiekowi. Z naszej strony, potrzeba wypełnić jeden warunek- zaprosić Boga do serca, uważnie słuchać i rozpoznawać głos Pasterza.
Niech Duch Święty uzdalnia nas do wierności Pasterzowi, do zaufania Jego Słowu.
NASZE1
mbb2 Small