Zdarza mi się być pochłoniętą przez pracę, jakieś zadanie, realizowanie nowego pomysłu. Zdarza mi się być pochłoniętą przez dobrą książkę, film, albo mniej mądry program w telewizji lub filmik na YT. Zdarza mi się być pochłoniętą przez ulubioną muzykę, ważną rozmowę, relację, uczucia a wreszcie i modlitwę (szczególnie przez słuchanie Słowa).

A dzisiejsza Ewangelia mówi mi o tym, że przyjdzie kiedyś taki moment, w którym zostanę pochłonięta przyjściem Syna Człowieczego! Jak potopem. Cóż to będzie za potężny potop! Potop Miłości! Potop Światła! Potop Wieczności! Potop Łaski! Potop Mocy! Nastanie Nowy Świat, który pochłonie wszystko co stare, zepsute, słabe, grzeszne i byle jakie…

Są tacy, którzy mówią, że będzie to „dzień wielki i straszny” (Joel 2, 31). Nawet i sam Jezus nie szczędzi uczniom katastroficznych opisów, których mieliśmy okazję słuchać w liturgii w ostatnich dniach (Łk 21, 10-26). A jednak każdą taką zapowiedź Mistrz puentuje obietnicą pełną nadziei:
„I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec.”
Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. (…) Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.”
„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie,
nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”
„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Na czym polega różnica między tymi, którzy oczekują Dnia Pańskiego z bojaźnią a tymi, którzy oczekują z przerażeniem?
Święty Franciszek ujął to tak:

Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci, których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

NASZE1
mbb2 Small