W 100-lecie odzyskania niepodległości Polski łączyłyśmy się w radosnym świętowaniu i wdzięczności Bogu za nasz ojczysty kraj. Dzień ten uczciłyśmy wspólną modlitwą w intencji Ojczyzny, śpiewem patriotycznych pieśni, jak również hymnu państwowego. Nasi podopieczni i pracownicy z domu opieki tzw. Nursing Home, dołączyli się do tego świętowania składając nam życzenia, nosząc symboliczny kotylion, a przede wszystkim modlitwą na Eucharystii. Polską piesń religijną przypomnieli sobie nawet ci, którzy posiadają polskie korzenie... Tego też dnia znacznie więcej Polaków przybyło na niedzielną Mszę św. do polskiej misji katolickiej.
Głównym dziełem zarówno w San Antonio, jak i Kenedy jest posługa w Nursing Home gdzie możemy w duchu Bł. M. Małgorzaty Szewczyk zatroszczyć się o duchowe i fizyczne dobro starszych i chorych osób. Wielokulturowość jest tu charakterystyczną cechą zarówno wśród podopiecznych, jak i personelu. Ponadto w San Antonio w naszym domu prowadzone są rekolekcje, na które przybywają różne grupy korzystając ze sprzyjającego otoczenia, możliwości adoracji Najśw. Sakramentu, a przy okazji niektórzy mogą obejrzeć muzeum, w którym również dużo miejsca poświęconego jest Polsce.

100-lecie odzyskania niepodległości Polski  przeżywane przez Serafitki w USAWspólnota w Kenedy i Nursing Home St. John Paul IINursing Home St. Francis w San AntonioWspólnota z San Antonio, Beethoven AvenueWspólnota w San Antonio, Woodlawn Avenue

NASZE1
mbb2 Small